Hilde Jelsma

Foto FI&C[3370].jpg

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-15082856

Emailadres: Hildejelsma.advies.apotheek@gmail.com

Ervaring als apotheker: ‘Ik ben ruim 10 jaar werkzaam als openbaar apotheker specialist. Daarnaast heb ik 7 jaar gewerkt bij de helpdesk van het GIC (KNMP) en als inhoudelijk docent bij de master farmacie.

Hierom ben ik de opleiding tot coach gaan volgen: 'Allereerst als cadeau aan mezelf, om mijn persoonlijke ontwikkeling verder te stimuleren. Tijdens de opleiding zag ik al snel de meerwaarde van intervisie als deelnemers van een intervisiegroep.'

Mijn intervisiestijl: 'Vanuit een veilige en vertrouwelijke omgeving begeleid ik de groep. Ik focus daarbij op een open houding en prettige bijdrage van alle deelnemers.'

 

Zo typeren anderen mijn intervisiestijl: 'Vernieuwend, vanwege de theorie en modellen die ik tijdens of voorafgaand aan de casusbesprekingen presenteer aan de groep. Ook de fijne sfeer tijdens de bijeenkomsten wordt gewaardeerd door de deelnemers.'