top of page
IMG_7361.JPG
Intervisie

Een simpele manier om intervisie te beschrijven is het samen met collega’s stilstaan bij ervaringen in je werk, met de bedoeling tot beter handelen te komen.  

Je gaat samen met collega’s reflecteren op vraagstukken uit de praktijk, waarbij je je richt op vergroting van de eigen professionaliteit. Hierbij staat het stellen van vragen op de voorgrond, zodat de inbrenger van het vraagstuk meer inzicht verwerft in zijn eigen, persoonlijke relatie tot het vraagstuk. Door de blik van anderen kunnen je eigen blinde vlekken zichtbaar worden. Intervisie is uitdrukkelijk niet het aandragen van oplossingen voor praktische problemen. Daar zijn we als zorgverleners toch al goed in. Het gaat wél om het zoeken naar patronen in je handelen, waardoor je blijft hangen in gewoontes en niet verder komt in je professionele ontwikkeling. Door de blik van je collega’s kun je ontdekken wat jouw patronen zijn.

IMG_7422.JPG

Doel van intervisie

Intervisiebijeenkomsten helpen de zorgverlener om te reflecteren op het eigen handelen. Reflectie met collega zorgverleners kan een ander licht werpen op het eigen handelen, waardoor inzicht wordt verkregen in de eigen ingeslepen patronen. Dit kan leiden tot een andere aanpak van bepaalde problemen en uiteindelijk tot meer werkplezier.

Methode van intervisie volgens het CREA model

Het reflecteren op een casus blijft vaak hangen in je afvragen wat je niet goed deed en kijken wat je anders kunt doen. Dit gaat vooral over gedrag. Om een reflectie betekenis te geven is het echter goed om ook te kijken naar onderliggende fenomenen, zoals je overtuigingen en vaste patronen. Wat was er essentieel aan de situatie, waarom gebeurde er wat er gebeurde en wat betekende dat. Deze reflectie helpt om diepere oorzaken van problemen op te sporen en na te denken over hoe je dit anders zou kunnen oplossen. Om onze gezamenlijke reflecties meerwaarde te geven, gebruiken wij het CREA-model.Het CREA model staat voor Collectieve Reflectie & Eigen Actie.

De deelnemers van de groep brengen ieder een casus in uit de dagelijkse praktijk. Zo’n casus kan bijvoorbeeld een conflict betreffen met een collega, een andere zorgverlener of een patiënt, of weerstand binnen het team, omgaan met veranderingen. Door het stellen van open vragen aan de casus-inbrenger wordt de casus vanuit diverse invalshoeken belicht. Daarbij helpt het model je gewoontepatronen te doorbreken. Je wordt zogezegd gedwongen om verder te kijken dan je gewend bent. De focus bij intervisie ligt op de rol van jou als inbrenger. Wat was jouw aandeel in de casus. De vragen van je collega’s helpen je om inzicht te krijgen in je eigen, persoonlijke relatie tot het onderwerp, wat uiteindelijk kan leiden tot handvatten voor een gewijzigde aanpak in je werk. Zo vergroot je je eigen professionaliteit.

Naast dat het je vooruit helpt als professional is intervisie vooral ook heel leuk en inspirerend.  

IMG_7223.JPG
IMG_7268.JPG

Groepsgrootte, plaats en duur van de bijeenkomsten

Je kunt je individueel opgeven of als groep. Als je je als individu opgeeft kan het enige tijd duren voordat er een groep is gevormd in je regio, maar wij brengen de intervisiedeelnemers samen, dus daar heb je geen omkijken naar. Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit 6 – 8 deelnemers. De deelnemers maken met elkaar afspraken over geheimhouding en omgangsvormen.  De data van een intervisiecyclus, de duur van de bijeenkomsten en de locatie worden in overleg met de groepsdeelnemers bepaald. Gemiddeld zijn het 5 bijeenkomsten in een jaar, met een duur van 2-3 uur per bijeenkomst.

Het is belangrijk dat elke deelnemer vrijuit kan praten in de groep en zich veilig voelt. Het is raadzaam om deze overweging mee te nemen bij het vormen van een groep.

Accreditatie

De intervisiebijeenkomsten die begeleid worden door een FI&C coach zijn voor apothekers per bijeenkomst geaccrediteerd met 2 punten.

bottom of page