top of page

Vereniging Farma Intervisie & Coaching

Wij zijn een groep van apothekers die op uitnodiging van onze beroepsorganisatie, de KNMP, een uitgebreide opleiding hebben gevolgd tot intervisiecoach. We hebben allemaal ruime ervaring binnen de farmacie, hetzij in een openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek, hetzij in een functie binnen het onderwijs, beleidsadvies of industrie.

De opleiding Coaches voor Farmacie heeft ons geleerd om op een andere wijze te kijken naar ons eigen functioneren binnen ons werk en daarbuiten. We zijn in ons werk vaak zeer gefocust op het zoeken naar snelle oplossingen voor een probleem zonder genoeg tijd te nemen om te reflecteren. Terwijl juist die reflectie kan helpen om een soortgelijk probleem in de toekomst te voorkomen.  Dit heeft te maken met het bewust worden van bepaalde patronen die je gewoonlijk volgt en te beseffen dat je ook van zo’n patroon af kunt wijken.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze eigen werkervaring een groot voordeel is bij het herkennen van de onderliggende problemen bij de casuïstiek die tijdens intervisiesessies gepresenteerd wordt. Hierdoor leiden onze intervisiesessies tot innerlijke groei en een vergroting van de eigen professionaliteit.

Bestuur

_DSC0374-Jos Swinkels vierkant closer HR
145014-crop_small.jpg
Berkhof E 2019.jpg
Jos Winkens

voorzitter en mede-oprichter van FI&C

Apotheker sinds 1987

Intervisiecoach sinds

juli 2019

Woonplaats Helvoirt

Jeanine Latour

penningmeester en mede-oprichter van FI&C

Apotheker sinds 1990

Intervisiecoach sinds

juli 2019

Woonplaats Veldhoven

Erna Berkhof

secretaris en mede-oprichter van FI&C

Apotheker sinds 1994

Intervisiecoach sinds

juli 2019

Woonplaats Waalwijk

Rienke Stout

bestuurslid en mede-oprichter van FI&C

Apotheker sinds 1983

Intervisiecoach sinds

juli 2019

Woonplaats Den Haag

Missie en visie

Geholpen door onze ervaring als apotheker, willen wij apothekers en collega-zorgverleners begeleiden en coachen in intervisiebijeenkomsten, zodat zij ondersteuning vinden in hun professionele ontwikkeling en gestimuleerd worden in een leven-lang-leren.

Door samen te werken als intervisiecoaches en het hanteren van een uniforme methode streven we naar de beste kwaliteit in intervisiebegeleiding voor alle apothekers. We bieden een prettige en veilige omgeving waarin zorgverleners samen kunnen reflecteren, zodat zij zich blijvend ontwikkelen en plezier in het werk behouden.

Statuten

Kwaliteit en ethische code

Op de algemene ledenvergadering van 28 maart 2023 is het document Kwaliteit en Ethische Code aangenomen door de leden.  

bottom of page